Köpvillkor

Inledning

Dessa villkor gäller för användning och köp på webbshopen som drivs av Tyri Lights Distribution AB org.nr 559453-2367.

Avtalskunder har egna avtal med rabattavtal och fraktkostnader.

Är du intresserad av att bli avtalskund -> Klicka här.

Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för alla kategorier av kunder, såvida inte annat anges eller följer av lag.

TYRI Distributions webshop riktar sig i första hand till företag och samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

Kund kan antingen vara representant för ett företag eller privatperson och benämns i den följande texten som ”kund” eller ”du”. För företag med flera användare gäller dessa villkor för företaget och varje enskild användare.

Beställning

Beställningar som gjorts på TYRI Distributions webbshop eller andra kanaler är bindande. Vid beställning på webben får du en beställningsbekräftelse inom 24 timmar vilket innebär att beställningen är mottagen av systemet. När ordern är registrerad får du ett ordererkännande och det är först då avtal om köp har ingåtts. Om beställningsbekräftelse och/eller ordererkännande skulle utebli från din avsedda beställning måste du så snart som möjligt ta kontakt med TYRI Distribution.

Priser och produktinformation

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på TYRI Distributions webbplats om annat inte uttryckligen avtalats. Priserna redovisas både före beställning och i beställningsbekräftelsen.

Informationen på TYRI Distributions webbplats tillhandahålls för att underlätta ditt köpbeslut och uppdateras löpande för att vara korrekt. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och andra felaktigheter.

Om vi upptäcker att ett felaktigt pris har angetts för en produkt som du beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan ordern genomförs.

Kampanjer och erbjudanden

TYRI Distribution erbjuder emellanåt kampanjer och erbjudanden för vissa produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller de förmånligare priserna eller villkoren under den period som finns angiven på webbplatsen eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter såvida detta inte uttryckligen anges. TYRI Distribution förbehåller sig rätten att när som helst återkalla kampanjer och erbjudanden.

Leveranser

Normal leveranstid är 2-4 arbetsdagar för varor som lagerförs. Vid eventuella förseningar informerar vi i möjligaste mån om anledningen till förseningen och ny beräknad leveranstidpunkt (som privatperson har du vid betydande förseningar rätt att häva köpet utan kostnad).

Leverans sker till den adress och på det sätt du anger i samband med beställningen eller enligt avtal med oss. Om inte leveranskostnaden följer av avtal redovisas den innan du slutför beställningen.

Vid outlösta leveranser förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för frakt samt administrativa kostnader. I de fall kostnaden för frakten överstiger aktuellt belopp har vi rätt att ta betalt för den faktiska kostnaden.

  • Ordrar upp till 749 kr exklusive moms – tillkommer en “Frakt- och hanteringskostnad” på 120 kr + moms
  • Ordrar från 750 kr och uppåt är fraktfria.

Felaktiga leveranser och skadat gods

Ibland händer det tyvärr att det uppkommer skador i samband med leverans. Som kund måste du därför noga kontrollera din försändelse vid mottagandet genom att stämma av att du fått korrekt antal kollin enligt frakthandlingen, att godset är komplett och att alla delar är oskadade. Om godset är uppenbart skadat ska du helst inte ta emot det, alternativt omedelbart anmäla till postombudet eller transportören att godset är skadat.

Om du efter att ha tagit emot och packat upp godset upptäcker att någon vara är felaktig, saknas eller är skadad ska du inom 5 dagar efter mottagande av leveransen anmäla detta till TYRI Distribution (för privatperson gäller att anmälan ska göras inom skälig tid eller så snart felet borde ha upptäckts). Det ligger på ditt ansvar att inom tidsfristen öppna och kontrollera försändelsen för att kontrollera att det inte finns några skador eller andra brister.

Ångerrätt och returer

Vår målsättning är att du alltid ska vara helt nöjd med ditt köp hos TYRI Distribution. Du har alltid rätt att ångra dig genom att meddela oss inom 14 dagar från det att du eller någon som företräder dig tagit emot din beställning.

Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till order@tyri-distribution.se (du som handlar som privatperson kan använda Konsumentverkets ångerblankett).

Du kan också välja att endast returnera en del av din beställning, avtalet gäller då för övriga delar av beställningen. Återbetalning sker inom 14 dagar från dagen vi mottagit meddelandet, förutsatt att varan eller varorna kommit åter eller du lämnat bevis på att de återsänts.

Observera att det inte betraktas som ett nyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

För att fullfölja din ångerrätt måste du kontakta oss för att få en returfraktsedel som ska användas för att returnera varan eller varorna inom 14 dagar från det att du meddelat oss att du önskar ångra köpet. Kostnaden för returfrakten betalas av dig som kund. Som privatperson måste du inte använda vår returfraktsedel (vi rekommenderar det dock starkt). Vi accepterar inte returer som sker mot postförskott, som rekommenderad försändelse eller som privatpaket som måste hämtas hos ombud.

Returer ska adresseras till:
Tyri Lights Distribution AB
Korskällgatan 20,
842 31 SVEG

Varor som du returnerar ska vara oanvända, kompletta och skickas tillbaka i oskadad originalkartong. Tänk på att använda lämpligt emballage så att kartongen eller varan inte skadas under transporten. Om du hanterat en vara på ett sätt som gjort att den minskat i värde har vi rätt att göra avdrag för värdeminskningen vid återbetalningen.

Reklamation och garanti

Om du köpt en vara av oss som är felaktig eller om det uppstått fel eller dröjsmål i leveransen har du rätt att reklamera ditt köp. Du kan då be om att vi avhjälper felet, gör en ny leverans, gör prisavdrag eller ger dig ersättning för att själv avhjälpa felet. I allvarliga fall har du rätt att häva köpet. Observera att reklamationer av varor endast avser defekter på grund av fabrikationsfel och inte normalt slitage.

TYRI Distribution ansvarar normalt för tillverknings- eller fabrikationsfel inom 5 år för TYRI lampor och 12 månader för kablage från ursprungligt inköpsdatum som ska styrkas med faktura eller kvittokopia. Notera att annan garantitid kan gälla för vissa produkter enligt leverantörens villkor. Vårt garantiansvar täcker inte tillbehör, slitagedelar, handhavandefel eller skador orsakade av vätskor eller stötar.

Som privatperson har du enligt konsumentköplagen rätt att reklamera en vara inom tre år från det att du har tagit emot varan.

Om du anser att det är fel på en vara ska du skicka oss ett meddelande där du beskriver felet och anger när och var du har köpt varan. Du måste skicka meddelandet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, normalt inom 14 dagar (för privatperson gäller 2 månader). Vi meddelar därefter hur du gör för att returnera varan och ta garantin i anspråk. Notera att vi inte accepterar returer som sker på annat sätt än vi har anvisat. Vi kommer inte behandla sådana leveranser och kommer sända tillbaka dem på kundens bekostnad.

För att garantin ska gälla krävs att varan ej får vara demonterad, ombyggd eller ha yttre påverkan. Varan ska vara väl underhållen enligt de serviceintervaller som anges av leverantören. Om varan brukats efter att ett fel upptäckts gäller inte garantin. Varor som returneras ska vara väl rengjorda.

Betalning

Som privatperson och företag betalar du via faktura.

VILLKOR FÖR FAKTURA TYRI LIGHTS DISTRIBUTION AB

Fakturabetalning erbjuds efter godkänd kreditprövning.

Betalning ska ske senast 30 dagar från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10% samt lagstadgad påminnelseavgift. Eventuell anmärkning mot fakturan ska göras inom 8 dagar från fakturadatum.

TYRI Distribution arbetar för att minska miljöpåverkan och även små saker kan göra skillnad. Därför vill vi minska vår pappersförbrukning genom att skicka fakturor digitalt. Kontakta faktura@tyri-distribution.se  och uppge kundnummer eller organisationsnummer samt e-postadress för att motta elektroniska fakturor.

För pappersfakturor utgår en fakturaavgift på 39 kr exkl. moms.

Om du inte är nöjd

Som kund kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer TYRI Distribution ARN:s rekommendationer. Du kan även använda dig av EU:s onlineplattform för tvistlösning.

Du som privatperson kan även kontakta din kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information.

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och i händelse av tvist avgöras i Sverige av allmän domstol.