Integritetspolicy

1. TYRI Distribution och webbplatsen

TYRI Distribution är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

TYRI Distribution värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information vi samlar in samt varför och hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande till TYRI Distribution angående behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster samlar TYRI Distribution in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan. Vi kan inte administrera ditt köp om vi inte behandlar dina personuppgifter.

2. Behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är TYRI Distribution personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies och andra tekniska lagringsmedel hänvisas till avsnitt 5 ”Om Cookies och andra liknande tekniker” nedan och till TYRI Distributions cookiepolicy, här.

2.1. Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

2.1.1. Kunder och prenumeranter av nyhetsmail

På Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från TYRI Distribution. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med TYRI Distribution. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som TYRI Distribution samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • organisationsnummer/personnummer;
 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst;
  användarnamn och lösenord till våra tjänster;
 • köp-, betal- och orderhistorik;
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller
 • IP-adress.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • webbplatsen, t.ex. när du beställer en vara eller tjänst, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, deltar i någon av våra tävlingar eller när du kontaktar oss via e-post;
 • våra Samarbetspartners;
 • genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners; eller
 • genom cookies (se mer under avsnitt 5 ”Om Cookies och andra liknande tekniker” nedan).

2.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

2.2.1. Kunder

TYRI Distribution behandlar kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

 • Fullgörande av köpeavtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor och tjänster, för att leverera dessa, för att genomföra betalning och för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som TYRI Distribution tillhandahåller där, t.ex. vår kundtjänst.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorikför att du ska kunna reklamera ett köp.
 • Berättigat intresse: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra TYRI Distributions tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.
  Vi behandlar din köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. Du kan alltid invända mot denna behandling, se mer om detta under avsnittet Dina rättigheter nedan.

2.2.2. Prenumeranter

Prenumeranter av nyhetsbrev.

TYRI Distribution behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev på sätt som anges nedan.

 • Fullgörande av avtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer från TYRI Distribution till dig. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en aggregerad nivå.

2.2.3. Tävlingsdeltagare

TYRI Distribution behandlar dina personuppgifter om du deltar i en tävling organiserad av TYRI Distribution för det ändamål och den lagliga grund som anges nedan.

 • Samtycke: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera tävlingen, vilket innebär att utse vinnare och förmedla vinsterna.
 • Berättigat intresse: Om du kontaktar TYRI Distributions kundtjänst med frågor eller synpunkter rörande en tävling kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja kontakten med dig.

2.3. Lagring av personuppgifter

TYRI Distribution vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

 • Kunder: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster i två år eller så länge som krävs för att TYRI Distribution eller våra samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Prenumeranter av nyhetsbrev: Om du anmält dig som prenumerant på TYRI Distributions nyhetsbrev så sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från att erhålla nyhetsbrev.
 • Tävlingsdeltagare: Om du har samtyckt till att TYRI Distribution behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingsdeltagande sparar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera tävlingen. När vi inte längre behöver personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer de att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att delta i tävlingen genom att kontakta TYRI Distribution.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med TYRI Distribution, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: TYRI Distribution sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, kundklubbsinformation, köphistorik, betalningsuppgifter och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.
  Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När TYRI Distribution inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

2.4. Överföring av personuppgifter

2.4.1. Kunder och prenumeranter

Information om våra kunder är en viktig del av TYRI Distributions verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. TYRI Distribution iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av TYRI Distributions verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Cookies och andra liknande tekniker: Om du tillåter cookies och andra liknande tekniker när du besöker vår Webbplats och genomför köp kan de uppgifter vi samlar in om hur du använder Webbplatsen komma att samlas in med hjälp av cookies och andra liknande tekniker. För de ändamål som anges ovan i punkterna 2.2.1–2.2.3 delas denna information med våra samarbetspartners för sociala medier, annonsering och analysering.

3. Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbplatsen. TYRI Distribution kommer då att ta bort de aktuella uppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer TYRI Distribution även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen.

Vidare har du rätt att kräva att TYRI Distribution begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din köphistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen.  Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Du kan inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att TYRI Distributions behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

4. Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

5. Om Cookies och andra liknande tekniker

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig TYRI Distributionav s.k. cookies och liknande tekniska lagringsmedel på Webbplatsen.

I samband med att du besöker Webbplatsen för första gången får du en fråga om du samtycker till vår användning av cookies. Detta samtycke lämnas i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Du kan när som helst ta bort cookie från din webbläsare och justera dina inställningar för användningen av cookies. Detta kan du läsa om hur du gör i vår cookiepolicy.

6. Ändringar i integritetspolicyn

TYRI Distribution förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

7. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta TYRI Distribution genom att skicka ett e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

Tyri Lights Distribution AB
E-post: rikard@tyri-distribution.se