Bättre färgåtergivning ger många fördelar

Caravan Mill förser sina kunder med grus och sand som de förädlar från sprängsten. Ett arbete som kräver precision och kraftiga maskiner. Arbetsmiljön är dammig och ofta mörk och då blir belysningen på maskinerna avgörande för såväl medarbetarnas hälsa och säkerhet som produktiviteten i arbetet.

(Artikel från TYRIs webbplats)

För att möta utmaningarna med reflektioner, färgåtergivning samt förarens arbetsmiljö och säkerhet har TYRI arbetat i över fyra år med att ta fram en LED-lampa som nu mäter upp 90-95 CRI (color rendering index). När belysningen närmar sig dagsljusets, 100 CRI, är det betydligt enklare att se variationer i miljön, materialets kvalitet, färger blir mer rättvisa och kontraster tydligare vilket påverkar bland annat avståndsbedömningen.

När TYRI ville testa de nya lamporna i en verklig miljö öppnades dialogen med Caravan Mill, ett företag som verkligen har förutsättningarna att testa lamporna i en tuff miljö. Resultatet blev både bättre arbetsförhållanden och ökad produktivitet.

– För oss är bra belysning i första hand en arbetsmiljö- och säkerhetsfråga. Vi arbetar långa dagar och stora delar av året är det mörkt både på morgonen och eftermiddagarna. Förare har svårt att hantera de stora skillnaderna mellan vitt starkt ljus från strålkastarna och den mörka miljön vid sidan av maskinen. När ögat under många timmar tvingas växla mellan vitt ljus och mörker blir konsekvensen många gånger huvudvärk och trötthet. Med TYRI:s nya lampor har det blivit mycket bättre. Vi har idag på våra testmaskiner en betydligt bättre belysning som gör att våra förare mår bättre och med det ökar säkerheten och produktiviteten, säger Pierre Jakobsson på Caravan Mill.

Det var i samband med snöröjning och den problematik som förarna har med bländande starkt ljus, samt vid sortering av olika stenmaterial och fraktioner, som TYRI först började arbeta med lampor som har en bättre färgåtergivning och varmare färgtemperatur. Detta har varit en utmaning med LED-lampor som man historiskt inte har kunnat lösa. Men när TYRI lade fokus på att hitta en lösning i sin egen forsknings- och utvecklingsavdelning visade det sig att det var möjligt.

– Bra belysning handlar inte alltid, eller egentligen väldigt sällan, om hur mycket ljus man får ut av en lampa, det man mäter i enheten lumen. Det viktiga är att skapa en ljussättning i arbetsområdet som är jämn och så nära dagsljuskvalitén som möjligt. Då ser man som bäst, omgivningen återspeglas på bästa sätt och ögat behöver inte anstränga sig lika mycket. Det gäller i alla miljöer oavsett om man arbetar med snöröjning, i skogen, på åkern eller i gruvor och stenbrott, säger Claes Laitinen, ansvarig på TYRI.

Med de nya lamporna närmar sig TYRI den dagsljuskvalitét som återspeglar de naturliga färgerna bäst. Tidigare har LED-lampor från premiumtillverkarna legat på mellan 70-75 CRI och användarna har vant sig vid den nivån. När man för ett antal år sedan gick från halogenlamporna, som många gånger låg på närmare 100 CRI, till LED var det färgåtergivningen som var en av de stora nackdelarna. Men det glömdes nästan bort eftersom det finns så många andra fördelar med LED.

– Vi vill hela tiden skapa bättre belysning för arbetsmaskiner, det är vårt uppdrag och vårt löfte till marknaden. Därför har vi hela tiden försökt att utveckla LED-belysning så att den kan nå sin optimala potential. Under flera år har vi arbetat med att öka färgåtergivningen för att vi vet att säkerheten och arbetsmiljön blir bättre när ljuset närmar sig dagsljus i sin kvalitet.

Tekniken har inte varit med oss historiskt och vi har haft utmaningar med att skapa tillräckligt starkt ljus med den nya tekniken, men nu ser vi att det går att hitta lösningar som gör det möjligt och då vill vi vara först ut att testa hur väl våra lampor fungerar i verklig miljö. Det samarbetet vi haft med Caravan Mill har varit viktigt i detta arbete.

Tillsammans med dem har vi lärt oss mycket om hur den nya typen av lampor bör appliceras för att skapa bästa möjliga förutsättningar och det ser mycket lovande ut att vi inom kort kan börja serietillverka den här typen av lampor, säger Claes Laitinen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *