TYRI testlabb – unikt, smidigt och effektivt

TYRIs lampor ska tåla hårda påfrestningar i de allra tuffaste miljöer. För att garantera att lamporna presterar i miljöer där de utsätts för stötar, höga salthalter, fukt, vatten, damm och extrem kyla eller värme testas alla produkter i TYRIs eget testlabb. Anders Johansson, ansvarig för kvalitetstester, guidar oss genom labbet.

(Artikel från TYRIs webbplats)

– Många belysningstillverkare skickar iväg sina produkter på testning, men på TYRI finns labbet inhouse. På så sätt kan vi enkelt och snabbt kontrollera nya produkter och modifieringar av befintliga produkter. När vi tar fram nya innovationer är det extra smidigt att ha tillgång till ett eget labb. Där har vi möjlighet att på ett tidigt stadie testa och avgöra om vi satsar på rätt teknik, istället för att långt fram i utvecklingen överraskas av fel och brister. Dessutom går det mycket snabbare när vi ska producera kundspecifika lampor med tydlig kravlista på vad lamporna ska klara, säger Anders.

Vibrationstest

För att garantera att belysningen klarar de stötar och vibrationer de utsätts för på terränggående maskiner testas lamporna i en vibrationsmaskin. Den skakar lampan med olika acceleration vid olika frekvenser för att se till att inget går sönder. I maskinen analyseras även vibrationen i lampans olika material för att upptäcka eventuella resonansfrekvenser.

Om vi upptäcker att ett material i lampan börjar svänga, får vi försöka designa bort det, säger Anders.

Saltkammaren

I saltkammaren sprutas lamporna eller delar av lamporna av en dimma gjord på destillerat vatten blandat med salt. Det görs för att testa hur TYRIs material klarar av att stå emot rost.

– Vitrost uppstår normalt vid ett sånt här test, vilket är helt ofarligt. Det vi är uppmärksamma på är om det uppstår rödrost som kan påverka lampornas kvalitet. Vi har nyligen bytt till en ny slags beläggning som vi använder på våra lamphus vilket har visat en helt annan korrosionsresistens än tidigare. Det har vi kunnat se efter hårda test i saltkammaren, säger Anders.

Damm-test

I gruvor, på åkrar och egentligen i all miljö där arbetsmaskiner utför sitt arbete finns det damm. För att TYRIs belysning ska klara alla extrema miljöer krävs det att de kan stå emot finkornigt damm. I testet, som görs för att se hur täta lamporna är, utsätts de för ett undertryck och damm tillförs.

– Vi utgår från de internationella riktlinjer som finns för test av damm. Där beskrivs bland annat vilken storlek som dammkornen ska ha och hur högt undertrycket skall vara. Det här testet är oerhört effektivt att göra inhouse istället för att gå till externa testinstitut där det ofta är relativt långa väntetider, säger Anders.

Goniofotometer och integrerande sfär

En viktig del i testprocessen är när ljusets distribution och karaktär testas.

– I vår goniofotometer kan vi noga mäta ljuskäglans bredd och längd ur olika vinklar för att få en representation av ljuskäglans utbredning. Från dessa mätningar får vi även ut information kring ljusflöde (enhet lumen), ljusstyrka (enhet candela) och halvvärdesvinkel. I sfären mäter mäter vi dels färgtemperaturen på ljuset och dels färgåtergivningsindex där vi kan jämföra hur nära vi kan efterlikna solljuset eftersom det brukar ses som det optimala, säger Anders.

Labbet i utveckling

– Idag utsätter vi våra lampor för extrem värme och kyla i våra klimatkammare för att garantera att produkterna presterar även i tuffa miljöer. I en annan maskin mäter vi ljusflöde. Vi hoppas att i framtiden kunna testa både temperatur och ljusflöde samtidigt och på så sätt både effektivisera testprocessen men också kunna studera andra resultat. Då skulle vi kunna se hur ljuset påverkas när lampan är extremt nerkyld eller överhettad, säger Anders.

Efter att TYRI tog fram INTELLilight, intelligent belysning styrt via en app, uppstod även behovet av nya slags tester i labbet.

–Vi vet ännu inte exakt vilka tester som kommer att krävas från min sida framöver men vi förväntar oss utökade standardtester i labbet för att garantera en hållbar utveckling av det trådlösa INTELLilight. Eftersom vi nu inför en ny teknik att förhålla oss till kommer vi regelbundet börja göra mjukvarutestning och se till att underhålla appen, säger Anders.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *